สถานีตรวจคุณภาพอากาศ
มศว ประสานมิตร

27 พ.ย. 64 12:00
18
AQI TH
PM2.5
18
µg/m³
PM10
35
µg/m³