สถานีตรวจคุณภาพอากาศ
มศว ประสานมิตร

11 เม.ย. 64 16:00
35
AQI TH
PM2.5
26
µg/m³
PM10
38
µg/m³