สถานีตรวจคุณภาพอากาศ
มศว ประสานมิตร

24 พ.ค. 67 23:00
8
AQI TH
PM2.5
14
µg/m³
PM10
32
µg/m³
ทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เปิดหน้าต่าง
เปิดหน้าต่าง
คุณภาพอากาศดีมาก

ข้อมูลคุณภาพอากาศ ณ มศว ประสานมิตร เขตวัฒนา กทม.
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 23:00 น.

มลพิษทางอากาศ
PM 2.5
14
µg/m³
PM 10
32
µg/m³
ก๊าซโอโซน O3
0
ppb
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ CO
0
ppm
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ NO2
20
ppb
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO2
0
ppb
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
36
°C
ความกดอากาศ
100
mb
ความชื้น
57
%
AQI Table