สถานีตรวจคุณภาพอากาศ
มศว ประสานมิตร

6 มิ.ย. 66 10:00
20
AQI TH
PM2.5
15
µg/m³
PM10
25
µg/m³
ทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เปิดหน้าต่าง
เปิดหน้าต่าง
คุณภาพอากาศดีมาก

ข้อมูลคุณภาพอากาศ ณ มศว ประสานมิตร เขตวัฒนา กทม.
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 10:00 น.

มลพิษทางอากาศ
PM 2.5
15
µg/m³
PM 10
25
µg/m³
ก๊าซโอโซน O3
6
ppb
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ CO
0
ppm
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ NO2
0
ppb
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO2
0
ppb
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
42
°C
ความกดอากาศ
101
mb
ความชื้น
40
%
AQI Table