สถานีตรวจคุณภาพอากาศ
มศว ประสานมิตร

27 พ.ค. 67 18:00
12
AQI TH
PM2.5
13
µg/m³
PM10
28
µg/m³
ทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เปิดหน้าต่าง
เปิดหน้าต่าง
คุณภาพอากาศดีมาก

ข้อมูลคุณภาพอากาศ ณ มศว ประสานมิตร เขตวัฒนา กทม.
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 18:00 น.

มลพิษทางอากาศ
PM 2.5
13
µg/m³
PM 10
28
µg/m³
ก๊าซโอโซน O3
0
ppb
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ CO
0
ppm
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ NO2
40
ppb
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO2
7
ppb
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
41
°C
ความกดอากาศ
99
mb
ความชื้น
40
%
AQI Table