สถานีตรวจคุณภาพอากาศ
มศว ประสานมิตร

3 ก.พ. 66 06:00
156
AQI TH
PM2.5
37
µg/m³
PM10
50
µg/m³
ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงออกนอกอาคาร
ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงออกนอกอาคาร
ใส่หน้ากาก
ใส่หน้ากาก
เปิดเครื่องฟอกอากาศ
เปิดเครื่องฟอกอากาศ
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ข้อมูลคุณภาพอากาศ ณ มศว ประสานมิตร เขตวัฒนา กทม.
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:00 น.

มลพิษทางอากาศ
PM 2.5
37
µg/m³
PM 10
50
µg/m³
ก๊าซโอโซน O3
2
ppb
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ CO
1
ppm
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ NO2
27
ppb
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO2
0
ppb
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
33
°C
ความกดอากาศ
101
mb
ความชื้น
60
%
AQI Table