สถานีตรวจคุณภาพอากาศ
มศว ประสานมิตร

30 พ.ย. 66 17:00
53
AQI TH
PM2.5
14
µg/m³
PM10
21
µg/m³
ผู้สูงอายุควรใส่หน้ากาก
ผู้สูงอายุควรใส่หน้ากาก
ทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ปานกลาง

ข้อมูลคุณภาพอากาศ ณ มศว ประสานมิตร เขตวัฒนา กทม.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17:00 น.

มลพิษทางอากาศ
PM 2.5
14
µg/m³
PM 10
21
µg/m³
ก๊าซโอโซน O3
0
ppb
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ CO
0
ppm
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ NO2
34
ppb
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO2
1
ppb
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
39
°C
ความกดอากาศ
101
mb
ความชื้น
34
%
AQI Table